We Lwówku Śląskim trwają prace związane z modernizacją parku miejskiego. Obecnie oczyszczane są dna dwóch połączonych ze sobą stawów. W następnej kolejności umocnione zostaną brzegi.

     

    .
    Początek strony