Ulica Spokojna we Lwówku Śląskim przeszła gruntowną modernizację. Wymieniona została między innym nawierzchnia drogi i krawężniki. Koszt inwestycji wyniósł prawie 220 tys. złotych.

    .
    Początek strony