Celem inwestycji za ponad 145 tysięcy złotych jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Środki na realizację tego zadania pochodzą z budżetu miasta.

    .
    Początek strony