W Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, a dokładniej w jego podziemiach, wybudowano górniczą sztolnię z prawdziwego zdarzenia. Wpradzie nie ma w niej węgla,a le są za to duże możliwości do kształcenia przyszłych górników. 

     

     

    .
    Początek strony