Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Wrocławiu przekazał powiatowi bolesławieckiemu magazyn przeciwpowodziowy wraz z jego wyposażeniem. Budynek mieści się przy ulicy Kościuszki w Bolesławcu.

Czytaj więcej...

W Bolesławcu po raz kolejny realizowane jest zadanie związane z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta gminy. Tylko w zeszłym roku w Bolesławcu dało się usunąć ponad 70 ton azbestu.

Czytaj więcej...

W Bolesławcu powstaje „Centrum wiedzy”. Otwarcie tej nowoczesnej biblioteki ma nastąpić jeszcze w tym roku. Będzie to swoiste „wotum” na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej...

Już po raz osiemnasty osoby niepełnosprawne, ich bliscy, opiekunowie oraz przyjaciele będą mieli okazję wziąć udział w integracyjnym spotkaniu opłatkowym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bolesławieckiego.

Czytaj więcej...

Jest szansa, że największą inwestycję w historii Powiatu Bolesławieckiego wesprze budżet państwa, a dokładniej Ministerstwo Obrony Narodowej. W ministerstwie trwają prace nad projektem ustawy, który umożliwi przebudowę dróg o ważnym znaczeniu militarnym – a do takich niewątpliwie należy droga w Świętoszowie.

Czytaj więcej...

Strona 9 z 28

Początek strony